Spiegelhart | Teamontwikkeling

Teamontwikkeling en teambegeleiding

v

Is er binnen jouw team voldoende ruimte voor feedback en luisteren jullie écht naar elkaar? 

v

Ervaren teamleden een veilig gevoel, ruimte en veiligheid om zich uit te spreken? 

v

Spreken jullie elkaar aan op ieders verantwoordelijkheid en gedrag of blijft het toch wat vrijblijvend?

Als team wil je dat iedereen zijn talenten optimaal benut.
Uit  onderzoek blijkt dat mensen op het werk de beste versie van zichzelf zijn, als zzichzelf echt meenemen naar het werk. 

Bij Spiegelhart geloven we in teamwork, in teams waar alles er mag zijn.
W
aar mensen luisteren naar elkaar en in de spiegels kijken die de andere teamleden voor hen zijn.

Spiegelhart biedt teambegeleiding om: 

Z

Bespreekbaar te maken wat er onder de oppervlakte speelt 

Z

Meer vitaliteit en veerkracht te ervaren

Z

Een cultuur van erkenning en waardering te creëren

Z

Te reflecteren zodat er feedback en openheid ontstaat binnen het team

Z

Te voelen dat je samen meer bent dan alleen een optelsom van individuen 

Teambegeleiding

Betrokkenheid, vitaliteit, creativiteit en innovatie floreren in teams waar alles er mag zijnhet helder hebben van kwaliteitentalenten en deze optimaal benutten. Daarnaast ook ruimte creëren voor: negatieve” emoties (boosheid, angst, verdriet), conflicten, stress, werkdruk en klaaggedrag. 

Dit laatste is echter ook kwetsbaar en het vraagt een hoge mate van veiligheid en vertrouwen om echt jezelf te durven zijn in een team. Wat vraagt dit van jou als leidinggevende en van de afzonderlijke teamleden? Hoe bouw je met elkaar aan vertrouwen en veiligheidDaarvoor is het cruciaal dat je je leert uitspreken zodat je elkaar echt leert kennen. 

Teambegeleiding om thema’s bespreekbaar te maken

Spiegelhart begeleidt teams en leidinggevenden om thema’s bespreekbaar te maken. Daarbij gaan we emoties, frictie of conflicten niet uit de weg. Het geeft juist veel informatie over wat er nodig is om stappen in te zetten. Zonder emotie geen verandering.

Onze jarenlange ervaring in verandertrajecten en teamtrajecten heeft ons geleerd dat ieder team uniek is. Afhankelijk van wat er speelt en al is gedaan op gebied van teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling, besluiten we samen wat de beste aanpak is.

Wil jij in gesprek over jouw team

Bekijk hier ons ander aanbod: