Tijdens onze vrouwenhartweekenden en coaching werken we onder andere met Psychosynthese om het bewustzijn in het dagelijkse leven te vergroten en verhelderen.

Psychosynthese is een transpersoonlijke psychologie bedacht door de Italiaanse psychiater Assagioli, een tijdgenoot van Freud en Jung. Het is een psychologie die heel duidelijk handvatten geeft voor persoonlijke groei, voor het besturen van je eigen leven en voor meer zingeving in je eigen leven. Psychosynthese focust sterk op je sterke kanten, je kwaliteiten.

In 1999 liep ik op de universiteit (in Nijmegen) ‘met mijn ziel onder mijn arm’. Mijn omgeving zei tegen me: ‘Ingvild, blijf bij jezelf´. Ik wist niet wat ik daar mee aan moest. Wie ben ik dan? Hoe ziet het eruit als ik mezelf ben? Ik had geen flauw idee. Door de studentenpsycholoog die ik bezocht kwam ik in contact met psychosynthese.

De theorie heeft het over een ei-model, zie afbeelding. Het midden is nummer 5. Dit is “het zelf” of “ik”: een centrum van zelfbewustzijn, stilte en wil. De metafoor van de dirigent of buschauffeur wordt ook wel gebruikt. Vanuit dit zelf stuur je je subpersonen aan (denk aan een streng deel, een saboteur, innerlijke criticus, perfectionist, controleur, spelende kind, afgewezen kind). Vaak zijn deze delen onbewust.

psychosynthese

In het lagere onbewuste (LO = nr 1), bevinden zich onze emoties zoals angst, eenzaamheid, boosheid, agressie, pijn, verdriet. Meestal emoties die we liever niet willen voelen.
Het middelste onbewuste (MO = nr 2), omvat alles waarvan we ons op een bepaald moment niet bewust zijn, maar waartoe we wel toegang hebben, bijvoorbeeld herinneringen die door geur of muziek weer naar boven komen.
Het hogere bewustzijn (HO = nr 3), bevat al onze kwaliteiten. Dan heb ik het niet over onze competenties maar over kwaliteiten zoals kracht, zachtheid, vertrouwen, intuïtie, creativiteit, schoonheid, aandacht, betrokkenheid.
Het dagbewustzijn (nr 4) of veld van bewustzijn is dat deel van de psyche waarvan we ons rechtstreeks bewust zijn: de onophoudelijke stroom van gewaarwordingen, beelden, gedachten, gevoelens, verlangens en impulsen die wij kunnen waarnemen, analyseren en beoordelen.
Het hogere Zelf (HZ = nr 6), is onze eigenlijke kern, onze ziel, de bron van alle scheppende inspiratie. Het Zelf staat boven, het wordt niet geraakt door onze stroom van gedachten en gevoelens, noch door onze lichamelijke conditie.
Tot slot heb je het collectieve onbewuste (CO = nr 7), dit is het veld waar zich onder andere archetypes bevinden.

Ik kan me voorstellen dat psychosynthese nieuw voor je is. Bovenstaande is de theorie. In mijn beleving gaat het leven met praktijkvoorbeelden. Daarmee kan je situaties, voorbeelden duiden in het model, zodat je je bewustzijn vergroot over wie je werkelijk bent. De aankomende tijd gaan we hier meer over schrijven, zodat je het ook voor jezelf kan toepassen en je wellicht meer bewust wordt van wie je nog meer bent.

Ik weet nu hoe het is om meer bij mezelf te zijn. Het confronterende is ook dat ik ook weet wanneer ik het niet ben :). Wat voor mij een belangrijke essentie is, is dat mijn bewustzijn is vergroot, ik meer regie heb over mijn leven en keuzes kan maken.

Mocht je na het lezen van dit stuk vragen hebben laat het ons dan weten.